ที่ตั้งสำนักงาน

HEALTHYLIFESTORE
49 หมู่ 2 ตำบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50340
เวลาทำการ 7.00 น. - 20.00 น. (จันทร์ - อาทิตย์)

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

098-010-2895 healthylife.rxofficial@gmail.com

เวลาทำการ 7.00 น. - 20.00 น. (จันทร์ - อาทิตย์)

เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่

098-010-2895 healthylife.rxofficial@gmail.com

เวลาทำการ 7.00 น. - 20.00 น.
(จันทร์ - อาทิตย์)

ปรึกษาออนไลน์