ยาคุมฉุกเฉินมีแบบไหนบ้าง

การจะตอบคำถามนี้ได้ต้องเข้าใจก่อนว่า